۲ مهر ۱۳۸۸

2 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز احضار شدند

طبق خبرهای رسیده 2تن از فعالین دانشجویی روز شنبه به دادگاه انقلاب و کمیته انضباطی احضار شدند
این 2تن که ار فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز هستند و در ادامه سیر جدیدی ار بازداشتی های دانشگاه شیراز
قرار دارند. محسن بنام دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کاوه اولادی دانشجوی دانشگاه شیراز واحد داراب
می باشند که روز شنبه مصادف با 4مهر ماه احضار شده اند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر