۲۲ شهریور ۱۳۸۸

آزادی کلیه دانشجویان بازداشتی دانشگاه شیراز

غلامرضا حسین زاده،محمد امین کریمی ،علی صالح پور و دلیر بارخدا چهار دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز پس از تحمل مجموعا 27 روز بازداشت روز قبل با قید کفالت آزاد شدند.این داشجویان که به جرم اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهر شیراز از آنان خواسته شد که جهت اخذ توضیحات به اداره اطلاعات مراجعه نماییند . غلامرضا حسین زاده اولین دانشجوی دانشگاه شیراز بود که در روز چهار شنبه11 شهریور بازداشت شد. دلیر بارخدا و علی صالح پور روز شنبه 14 شهریور بازداشت شدند و نیز محمد امین کریمی آخرین دانشجویی بود که روز دوشنبه بازداشت شد . همچنین فشارها برمحبوبه خادمی دیگر دانشجوی احضاری دانشگاه شیراز جت معرفی خود به اداره اطلاعات شهر شیراز افزایش یافته است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر