۲۹ شهریور ۱۳۸۸

دستگیری کاظم رضایی

پیرو اعلام نتایج اتنخابات فرمایشی ریاست جمهوری سه تجمع بزرگ در دانشگاه شیراز برگزار شد که در روز سوم با بورش نبروهای بسیجی و یگان ویژه به دانشگاه و دستگیری گسترده دانشجویان ، دانشگاه شیراز تعطیل و بیش از 120 دانشجو بازداشت و بعد از یک روز آزاد شدند. که در این میان برخورد با فعالین دانشجویی در سطحی فراتر از سایرین صورت کرفت.حمزه بنام ،عباس رحمتی و وحید استخر در همان هفته پس از انتخابات توسط وزارت اطلاعات بازداشت و هر کدام 5 روز در بازداشت به سر بردند.پس از تشکیل پرونده با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شدند.
در روز 31 خرداد حمداله نامجو و اسماعیل جلیلوند از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز در منزل اسماعیل جلیلوند بازداشت وهر کدام پس از گذراندن 29 روز بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدند.
غلامرضا حسین زاده و محبوبه خادمی پس از شکایت سپاه فجر شیراز به اتهام آتش زدن بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز به دادگاه عمومی این شهرستان احضار شدند که حسین زاده در تاریخ 11 شهریورتوسط وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از 11 روز با قرار کفالت آزاد شد.
دلیر بارخدا و علی صالح پور در تاریخ 16 شهریور بازداشت و در روز 23 شهریور با قرار کفالت آزاد شدند.
محمد امین کریمی از دیگر فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز بود که از تاریخ 16 تا 22شهریور در بازداشت به سر برد ونهایتا با قرار کفالت آزاد شد.
کاظم رضایی آخرین بازداشتی دانشگاه شیراز است که در تاریخ 25 شهریور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط اداره اطلاعات بازداشت و تاکنون نیز در بازداشت به سر می برد.
همچنین وی در دیماه سال قبل پس از برگزاری تریبون آزاد 18 آذر نیز به مدت 9 روز بازداشت شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر