۳۰ شهریور ۱۳۸۸

عليرضا صفايي بازداشت شد

كاظم رضايي ،مدير مسئول نشريه دانشجويي فروردين ،كه در روز 25 شهريور ما به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به اداره اطلاعات شهرستان شيراز مراجعه نموده بود همچنان در بازداشت به سر مي برد . وضعيت عليرضا صفايي ديگر فعال سياسي و مدني استان فارس نيز كه در روز قدس توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود همچنان نامعلوم است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر