۱۵ مهر ۱۳۸۸

بیانیه فعالین جنبش دانشجویی دانشگاههای شیراز

قصه امروزقصه جدال تشیع علوی وتشیع صفوی است.تشیع صفوی که نه مشروعیت دینی دارد ونه مشروعیت مردمی وبرای جبران این عدم مشروعیت خود راهی جز تمسک وتوسل به قدرت وسرکوب شیعیان علوی ندارند.زاهدان ظاهرپرستی روی کار امده اند که متاعی جز تزویر و تظاهر در چنته ندارند و به اسم دین به مردم خرافه می فروشند بل بتوانند چند صباحی بیشتر بر مسند قدرت بنشینند اما غافل از اینکه دیری است که طشت رسوایی آنان از بام تاریخ افتاده و متاع آنان دیگر خریداری ندارد .
دیری است که برخورد با فعالین سیاسی دانشجویی ، کارگری ، فرهنگیان و... در جمهوری اسلامی ایران ؛که قرار بود پایان دهنده ظلم و ستم و نوید بخش آزادی باشد ؛ باب شده است اما بی احترامی ،توهین وحتی سرکوب علمای دینی آزاده کم نبوده است آیت ا.. شریعتمداری ، آیت ا.. منتظری، دکتر کدیور و دکترسروش نمونه ای از علما و روشنفکران دینی که به خاطر روشنگری و دفاع از حقوق ملت طرید حاکمیت شدند .در این میان ظلمی که به مرجع عالیقدر سید علی محمد دستغیب رفت نقطه سیاهی است بر تارک تا ریخ حکومت دینی ایران .فصلی که یادآور دوران « آخوند درباری » های زمان فتحعلی شاه است . مجلس خبرگان رهبری که قرار بود ناظر و نگهبان بر اعمال و صلاحیت رهبر با شند و رهبر به آنان پاسخگو ؛ اکنون به مجلس ثناگویان دربار رهبری شده است و می بایست سالانه به رهبر پاسخگو باشند.چنانچه فردی از میان قوم برخیزد و از رهبر در قبال ظلم هایی که بر مردم رفت پاسخ بطلبد ؛ چنانچه دستغیب کرد ؛آماج حملات قشری مذهبان نان به نرخ روز خور قرار می گیرد .
ما به عنوان فعالین دانشجویی دانشگاههای شیراز ضمن حمایت از آیت ا... سید علی محمد دستغیب ؛ بعنوان تنها نماینده مردمی استان فارس در مجلس خبرگان ؛ اعتراض خود را نسبت به هتاکی های اخیر علیه ایشان ،برخورد با سایر فعالین سیاسی و دانشگاهی استان فارس و توقیف روزنامه تحلیل روز اعلام می داریم و به دولت کودتا نیز هشدار میدهیم چنانچه بدین رویه ادامه دهند نتیجه ای جز دین گریزی جوانان و دلسردی مردم از حکومت اسلامی ندارد.
و در پایان از مردم فهیم شیراز دعوت می کنیم با شرکت در نمازمغرب و عشاروز پنج شنبه16 مهرماه(مسجد قبا)حمایت خود را از این عالم شجاع و آزاده استان اعلام نمایند.

۱ نظر:

  1. شیراز در بحران
    اهانت به آیت الله دستغیب را محکوم میکنم!
    http://secure.bluehost.com/~shahbazi/blog/Archive/8815.htm#Shiraz_Crisis

    پاسخحذف