۱۸ مهر ۱۳۸۸

بسیاری از دانشجویان شیراز و علوم پزشکی کماکان بدون خوابگاه

در حالی که چندین روز از ورود دانشجویان جدید به دانشگاه شیراز و علوم پزشکی میگذرد کماکان مشکل اسکان برای آنها وجود دارد.در حال حاضر بسیاری از دانشجویان، به خصوص دختران دانشجو و مخصوصا در دانشگاه شیراز با این معضل روبرو هستند که تعدادی از آنها در اتاقهای دیگران ساکن هستند و یا اسکان موقت به آنها داده شده است.مسئولان تاکنون جواب روشنی درباره این موارد نداده اند اما قول هایی درباره اجاره خوابگاه یا انتقال به خوابگاههای دیگر داده شده است، درحالی که ظرفیت خوابگاههای دیگر نیز تکمیل است و به احتمال فراوان بر تعداد دانشجویان ساکن در اتاقها افزوده خواهد شد.با توجه به این که هر اقدامی در این زمینه می باید قبل از ورود دانشجویان انجام می شده هیچ توجیهی برای این مسائل نمی تواند وجود داشته باشد.در چند سال اخیر با افزایش پذیرش دانشجو و با توجه به این که تمهیدات لازم برای تامین امکانات مورد نیاز آنها صورت نگرفته است مشکل اسکان همواره یکی از مشکلات اساسی دانشجویان بوده است.لازم به توضیح است هفته گذشته دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شیراز همراه با خانواده هایشان دست به تجمع و اعتراض نسبت به مسادل صنفی دانشگاه شیراز شدند و به نبود خوابگاه برای دختران اعتراض کردند .در همین راستا دانشجویان دانشگاه آزاد(صدرا)
واحد شیراز نیز برای مسادل صنفی خود دست به تحصن زدند که این تحصن در 2روز برگزار شد البته تحصن دانشگاه آزاد همراه با شعارهایی بر علیه دولت 1+9 شد و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر