۱۹ مهر ۱۳۸۸

فعالین دانشجویی دانشگاههای شیرازطی بیانیه ای:پیشاپیش نسبت به حضور کودتا گران در دانشگاه هشدار می دهیم

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می داری
دانشجویان فهیم دانشگاههای شیراز
کودتای22خرداد،عرصه مقابله آزمندان حرص و قدرت در مقابل جوشش شور و شعور غیرت ملت فهیم ایران بود.مقابله ای که هر چند با دشمنی وتجاوز،صحنه تلخی را حافظه تاریخی ملت ایران ثبت نمود اما ایستادگی مردمی که از جان خود برای پا فشاری از میراث آزادی خواهی و حقوق حقه خود گذشتند،نوید بخش فصل جدیدی از مبارزات مردم برای رسیدن به خواسته های تاریخی خود می باشد.دانشجویان که پیش قراولان این حرکت سبز می باشند نسبت به حضور رئیس دولت کودتا در حافظیه به بهانه روز حافظ اعتراض خود را اعلام می دارندوپیشاپیش نسبت به حضور کودتا گران در دانشگاه هشدار می دهیم.مطمئنا حضور محتمل کسانی که مجری سرکوب وکشتار مردم بوده اند در محیط مقدس دانشگاه با پاسخ دانشجویان همراه خواهد بود.

فعالین دانشجویی دانشگاه های شیراز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر