۱۳ مهر ۱۳۸۸

روزنامه تحلیل روز (شیراز)لغو امتیاز شد

به گزارش خبرنامه شیراز:روزنامه تحلیل روز یکی از روزنامه های اصلاح طلب فارس و جنوب کشور امروز توسط اداره کل ارشاد
لغو امتیاز شد و دور جدیدی برای بستن روزنامه های شهرستانی شروع شده است و دیگر اداره کل ارشاد به توقیف هم رضایت نداده است و این روزنامه اصلاح طلب را لغو امتیاز کرده است که دیگر اجازه انتشار نداشته باشد. دولت کودتا با چنین برخوردهایی که از تهران آغاز و اینک به شهرستانها رسیده است به جای کمک کردن به آرام شدن وضع موجود به تحریک مردم می پردازد و چهره دیکتاتوری دولت را نمایان می کند.البته دلیل لغو امتیاز روزنامه تحلیل روز مشخص نمی باشد اما حدس هایی که زده می شود به دلیل حمایت این روزنامه از آیت الله دستغیب می باشد که باعث دلخوری دولت کودتا شده است و نتوانسته است این امر را تحمل کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر