۱۹ آبان ۱۳۸۸

دادگاه بازداشت شدگان 13 آبان در شیراز برگزار می شود

فردا چهارشنبه مصادف با 20/8/88 دادگاه 48 نفر از بازداشت شدگاه روز 13 آبان ماه برگزار می شود
از 48 نفر بازداشتی 12 نفر آز آنان دانشجو و بقیه مردم عادی می باشند که از بین آن ها 8نفر زیر 18 سال می باشند که فردا همراه با دیگر بازداشت شدگاه دادگاه شان برگزار می شود.لازم به توضیح است دولت کودتا تمامی بازداشت شدگاه را بدون محاکمه قضایی به زندان عادل آباد شیراز منتقل کرده است که این زندان مختص خلاف کاران و اراذل و اوباش می باشد و ربطی به زندانیان سیاسی ندارد
و این عمل دولت کودتا مانند دیگر کارهایشان غیر قانونی می باشد .
لازم به ذکر است دانشجوی دختری با نام خانم باقری که دانشجوی دانشگاه شیراز می باشد از روز 13 آبان تا کنون مفقود شده است و هیچ خبری از وی، در دست نمی باشد.روز 5شنبه گذشته بعد از 13 آبان ماه 75 نفر با قرار وثیقه و کفالت فقط از شعبه 14 دادگاه انقلاب آزاد شده اند ؛ که در کل قریب به 300نفر در روز 13 آبان در شیرازتوسط لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.در این میان دانشجویی با نام علی صالح پور با مراجعه به حراست دانشگاه شیرازدر روز شنبه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است وهنوز نیروها و دستگاه های اطلاعاتی پاسخ مستقیمی در مورد وی نداده اند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر