۲۰ آبان ۱۳۸۸

دادگاه بازداشت شدگان روز 13 آبان شیراز برگزار شد

امروز چهار شنبه دادگاه 48 تن از بازداشت شدگان روز 13 آبان شیراز برگزار شد.از میان بازداشت شدگان روز 13 آبان فقط دانشجویان بودند که همچنان در بازداشت باقی ماندند وبقیه آنها با قرار کفالت آزاد شدند. دادگاه دانشجویان بازداشتی به روز یکشنبه هفته بعد موکول شد. اتهام همه دانشجویان بازداشتی اقدام علیه امنیت ملی است.
بازداشت دانشجویان در حالی به بعد موکول شد که نماینده دادستان شیراز به خانواده های آنها گفته است که احتمال تمدید بازداشت آنها تا بعد از روز 16 آذر می رود.
کاظم رضایی ,سعید رضایی ,احمد عارف ,خیبر صفرپور ,ایوب پورفتحی ,احسان پورسلطان ,ابوالاحراری ,...از جمله دانشجویان دربند هستند. این دانشجویان در زندان عادل آباد شیراز بازداشت هستند.
در این میان کاظم رضایی یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز به بازداشتگاه اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر