۱۷ آبان ۱۳۸۸

علی صالح پور دانشجوی فعال داشگاه شیراز بازداشت شد

در 13 آبان جمعی از لباس شخصی ها بار دیگر به دانشگاه شیراز حمله کردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و 30 نفر از دانشجویان را مورد بازداشت قرار دادند .از30 دانشجو بازداشت شده در پردیس دانشگاه شیراز هنوز6نفر در بازداشت هستند و به زندان عادل آباد منتقل شده اند که این امر غیر قانونی بوده ماننده کارهای غیر قانونی دیگر دولت کودتا .
لازم به ذکر است علی صالح پور دیگر فعال دانشجویی دانشگاه دامپزشکی شیراز از روز یکشنبه ناپدید شده است و هنوز خبری از وی در دست نیست و طبق شنیده ها علی صالح پور برای بار چندم توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر