۲۵ آبان ۱۳۸۸

آقای طاووسی از دانشجویان دانشگاه شیراز بازداشت شد

آقای طاووسی دانشجوی دانشگاه شیراز شنبه 23 آبان درون دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شد. وی که برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز 13آبان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود ,به دستور شخص دادستان آقای موسوی تبار بازداشت شد.آقای طاووسی را به بازداشتگاه اطلاعات شیراز (پلاک 100) منتقل کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر