۲۵ آبان ۱۳۸۸

دادگاه دانشجویان دانشگاه شیراز باز هم برگزار نشد

دادگاه دانشجویان دانشگاه شیراز که روز 13 آبان بازداشت شده بودند برای دومین بار به تعویق افتاد.بنا به دستور قاضی پرونده آقای
یزدانی زمان برگزاری دادگاه به روزهای 26 و 28آبان موکول شد.
دادگاه دانشجویان در حالی به بعد موکول شد که پیشتر نماینده دادستان شیراز به خانواده های آنها گفته بود که احتمال تمدید بازداشت آنها تا بعد از روز 16 آذر می رود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر