۱۹ آذر ۱۳۸۸

گزارش تفصیلی از دانشگاههای شیراز

پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز 13 آبان وبرگزاری دادگاه این دانشجویان احکام قضایی 9 تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد :
1. کاظم رضایی؛دانشجویی دانشگاه شیراز 5 سال و 8 ماه حبس تعزیری
2. دکتر مسیح ا... حقیقت جو استاد علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 سال حبس تعلیقی
3. نظری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 4 سال حبس تعزیری
4. یحیی طاووسی دانشجوی دانشگاه شیراز 3 سال حبس تعزیری
5. احسان کاووسی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 3 سال حبس تعزیری
6. علی جلالی دانشجویی دانشگاه پیام نور 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 1 میلیون تومان جریمه نقدی
7. مجتبی حسینی دانشویی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
8. سعید رضایی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 6 ماه حبس تعلیقی
9. خیبر حسن پور دانجوی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
همچنین بنایی , علی جلالی , سعید رضایی , زاهدی , ظهوریان , احمد عارف , ایوب پورفتحی , طاهری , صفرپور , پورسلطان ،علی صالح پور , کاظم رضایی , یحیی طاووسی , ندا اسکندری , خدیجه قهرمانی , نظری , شیروانی , باقری دانشجویانی بودند که پس از 13 آبان بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر می برند
همزمان با 16 آذر سعید آگنجی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز ، راضیه جعفری و سعید لطفی از فعالین دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند که تاکنون نیز در بازداشت به سر می برند .
12 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز که در جریان تجمعات روز دانشجویی سال گذشه از تحصیل محروم و پرونده آنان به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده بود مجددا از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه احضار و پرونده آنان جهت صدور احکام سنگین تر مجددا به کمیته انضباطی وزارت علوم فرستاده شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر