۱۳ مهر ۱۳۸۸

دانشگاه آزاد شیراز( واحد صدرا) امروز با تجمع دانشجویان همراه بود

به گزارش خبرنامه شیراز امروزدر تجمعی که امروز در دانشگاه آزاد شیراز(واحد صدرا)برگزار شد که در این تجمع دانشجویان ضمن اعتراض به دولت1+9 ، نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و وضع موجود در جامعه خواستار استعفای دولت کودتا شدند. دانشجویان با سر دادن شعارهایی چون دانشجو می میرد؛ذلت نمی پذیرد،نصرمن الله و فتح الغریب ننگ بر این دولت مردم فریب،دروغ گو،دروغ گو، اعتراض خود را به وضع موجود کشور وودولت نامشروع کنونی که بدون رای مردم بر سر کار آمده است بیان کردندو دانشجویان با خواندن سرود یار دبستانی به تجمع خود پایان دادند. لازم به ذکر است دانشجویان بسیجی از این امر بسیار ناراحت و به تکاپو افتاده بودند به طوری که با تماس هایشان خواستار آن بودند که این تحسن رسانه ای نشود و از رسانه ای شدن تجمع دانشجویان و شعارهایی که بر علیه دولت می دادند می خواستند جلوگیری کنند و خواستار پایان یافتن سریع تر تجمع بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر