۲۱ آبان ۱۳۸۸

تداوم بازداشت علی صالح پور

علی صالح پور از فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه شیراز که روز شنبه 16 آبان به حراست دانشگاه احضار و از آنجا تحویل مقامات امنیتی داده شده بود همچنان در بازداشت به سر می برد و اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست . حتی خانواده وی نیز از وضعیت جسمانی و اتهام وی بی اطلاع هستند . گفتنی است این دانشجو پس از انتخابات دو بار دیگر نیز بازداشت شده بود و با قرار وثیقه 50 میلیونی آزاد شده بود . به گزارش خبرنامه شیراز معاون دانشجویی دانشگاه شیراز پس از تهدید جمعی از دانشجویان به برگزاری تحصن و اعتصاب غذا تا مشخص شدن وضعیت این دانشجو، اعلام نمود که علی صالح پور توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

۱ نظر: