۲۹ شهریور ۱۳۸۸

"روز قدس در شیراز با راه پیمایی معترضین به نتایج انتخابات همراه بود

در آخرین جمعه ار ماه رمضان که با نام روز قدس معروف است ،هر ساله مردم ایران برای راه پیمایی وحمايت از مردم فلسطين به خیابان ها می آمدند اما این بار شیراز هم مانند شهرهای دیگر مردم برای گرفتن حق خود و اعتراض به نتایج انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دهم به خیابان ها آمده بودند . شعاری محوری راه پیمایی شیراز همانند شهر های دیگر کشور شعار"نه غزه؛نه لبنان؛جانم فدای ایران"بود .اما در راه پیمایی امسال در شیراز برخلاف سال های دیگرما شاهد سازماندهی برای برخورد بامردمی که برای اعلام اعتراض خود به نتايج انتخابات فرمايشي به خيابان آمده بودند بوديم.اما در شیراز شروع تظاهرات مردم و وبرخورد نیروهای نظامی و لباس شخصی يك جوان بود كه بعد ازسر دادن شعار"الله اکبر" توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی و با ضرب و شتم شديد بازداشت شد . بعد از آن حادثه مردمي كه در پياده روهاي خيابان مشير فاطمي و قصرالدشت جمع شده بودند به خيابان آمدندو با شعار هایی هم چون "مرگ بر روسیه،مرگ بر چین،نصرمن الله و فتح الغریب ننگ بر این دولت
مردم فریب و مرگ بر دیکتاتور به بيان اعتراضات خود پ‍‍رداختند .در شیراز 12 نفر بازداشت شدند
وبرخوردهای شدید فیزیکی با مردم انجام می شد.در این بین نیروهای دولتی و نظامی
و لباس شخصی زمانی که مردم شعار "الله اکبر"سر می دادند
می خواستند با همراهی نشان دهند که معترضی وجود ندارد که با آگاهی
مردم شعارها بر خلاف شعارهایی که ماموران و نیروهای لباس شخصی سر می دادند
بود .جمعیتی که برای راه پیمایی آمده بودند 85%از
معترضین بودند و ما بقی نیروهای نظامی که برای برخورد در میان
مردم بالباس های شخصی بودند.و این روز به جای نقطه قوت برای نظام به نقطه ضعف تبدیل شده بود و
این امر برای اولین بار در طول 30 سالی که از نظام جمهوری اسلامی می گذرد نمایان و ملموس بود.
دیگر روزهایی که نظام و دولت برای خود نقطه قوت می دیدند و به جهانیان معرفی می کردند
امروز تبدیل به نقطه ضعف دولت و نظام شده است که این امر باعث تاسف بسیار
و
خوشبختانه بیانگر بیداری و هوشیاری ملت ایران می باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر